x
HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK
Stopcontacten en schakelaars

2

5 min.

Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Kruis- en platte schroevendraaier
Spanningzoeker of voltmeter
Plooi-/ kniptang
Veiligheid-shandschoenen

BENAMING VAN HET MATERIAAL

CONTROLE VÓÓR DEMONTAGE

Visuele controle
 • Controleer of het stopcontact of de schakelaar niet beschadigd is:
  • Afdekplaat gebarsten, geverfd of vergeeld door de zon
  • Sporen van verbranding
  • Bevestigingsklauwen nog in goede staat
 • Oude stopcontacten en schakelaars van porselein, keramiek of bakeliet zijn over het algemeen niet meer conform
 • Het stopcontact moet geaard zijn
Kwaliteitscontrole
 • Controleer of het stopcontact of de schakelaar voldoet aan de huidige veiligheidsnormen (voor de volledige informatie verwijzen wij naar het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
 • Deze worden bevestigd door de CE-certificatie of een andere veiligheidscertificatie zoals CEBEC, VGS, VDE, of KEMA
Rendabiliteit

Denk eraan dat de tweedehandsprijs ongeveer €5 bedraagt, tegenover ongeveer €13 nieuw.

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op: opalis.be en 2ememain.be

Demontage

# 1

A. STOPCONTACT

Er bestaan talloze modellen van stopcontacten en schakelaars. Het demontageprincipe blijft hetzelfde, maar de daaropvolgende stappen kunnen verschillen.

Gebruik de pijltjes om de volgende stappen te nemen

# 2

Zet vooraf de stroom uit. Test vooraf of er effectief geen stroom meer aanwezig is. Plaats de spanningzoeker of voltmeter op de klemmen en maak contact.

# 3

Verwijder de afdekplaat

Plaats uw platte schroevendraaier tussen de afdekplaat en de muur en gebruik deze als hefboom tot u een typisch klikgeluid hoort. Soms moet eerst de sierplaat worden losgeschroefd voordat men de afdekplaat kan verwijderen

# 4

Schroef het sierplaatje los

De borgschroef zit meestal in het midden van het stopcontact. Platte of kruisschroevendraaier naargelang het model.

# 5

Verwijder het stopcontact  

Indien het stopcontact door de bevestigingsklauwen wordt vastgehouden in de inbouwdoos, moet u de bijbehorende schroeven een beetje losdraaien, het stopcontact een beetje draaien in de doos en vervolgens met een draaibeweging uitnemen.

# 6

Indien het stopcontact wordt vastgehouden door de bevestigingsschroeven van de inbouwdoos, moet u de betreffende schroeven helemaal losdraaien en vervolgens het stopcontact uitnemen.

# 7

Draai de schroeven los waarmee de stroomdraden zijn vastgezet en trek vervolgens de draden los.

# 8

LET OP dat u de draden niet bloot laat, dit is gevaarlijk als de stroom weer zou worden aangezet. Plaats aansluitklemmen op de draden.

# 9

B. SCHAKELAARS

Het demontageprincipe blijft hetzelfde, maar in dit geval moet ook de drukplaat worden gedemonteerd. Dit gebeurt door middel van een hefboom, voor of na dat u de afdekplaat hebt verwijderd

BEWARING EN HERMONTAGE

Reiniging en onderhoud
 • Zachte doek met zeepsop. Gebruik geen schuurmiddelen
Opslag
 • Bewaar het materiaal in een kartonnen doos (bv. schoendoos), beschut tegen licht, stof en vochtigheid
Doorverkoop
Hermontage
 • Normen
  • Er bestaat een grote verscheidenheid van stopcontacten en schakelaars, elk met hun specifieke kenmerken.
   Informeer u om te weten met welk type elektrisch materiaal u te maken hebt.
  • Controleer vóór de elektrische installatie of uw plannen voldoen aan het AREI
 • In geval van een stopcontact of schakelaar met bevestigingsklauwen, brengt u een elastiekje aan rond de klauwen voordat u het stopcontact of de schakelaar in de doos plaatst. Zo blijven de klauwen ingetrokken en gaat het inbouwen veel makkelijker
 • Benodigd materiaal voor de hermontage
  • PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
  • Inbouwdozen
  • Indien nodig snelhardend gips
 • Eventuele verbouwing en aanpassing
  • Voor meer informatie over de montage van een
   stopcontact of schakelaar:
Bravo !

Dankzij uw inspanning om te recycleren helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval.

Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.

DOWNLOAD PDF