x
HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK
Bakstenen

1

20 min. /100 stenen

Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Staalborstel
Beitel
Hamer
Breekhamer
Veiligheid-shandschoenen
Veiligheidsbril
Masker
Gehoor-bescherming
Veiligheids-schoenen

Benaming van het materiaal

Controle vóór demontage

Voordat u bakstenen gaat demonteren, controleert u of:

 • De bastenken overeenkomen met het bestek over de recuperatiebakstenen (zorg ervoor dat u gebruik maakt van de laatste versie) opalis.be
  • De selectie bevat geen stukken kleiner dan een halve steen
  • De stenen zijn ontdaan van grove mortelresten
  • De stenen mogen oneffen zijn, maar moeten ten minste één goede strek, kop en vlakke kant hebben
 • Enkel met de handgevormde volle bakstenen, afkomstig van kalk-, as- of kleimortel gemetselde muren hebben een zekere waarde.
 • De waarde van de bakstenen voldoende hoog is:
  • Terugkoopprijs bij de wederverkoper: tussen 5 et 25cents/stuk
  • Aankoopprijs bij de wederverkoper: tussen 30 et 60cents/stuk

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op: opalis.be en 2ememain.be

Demontage

# 1

Verwijder het pleisterwerk van de muur met behulp van een beitel of breekhamer. Borstel dan de stenen met een staalborstel. In oude Brusselse huizen waren de muren traditioneel bekleed met een mengsel van kalk, zand en runderhaar, alvorens te worden bedekt met een dunne pleisterlaag.

Gebruik de pijltjes om de volgende stappen te nemen

# 2

Vooraleer verder te gaan, wees zeker dat uw gemetselde muren bestaan uit volle bakstenen gemaakt uit kalk- (wit gekleurd), as- (grijsgekleurd) of kleimortel (hooiresten). Als dit het geval is, maakt u de stenen los. Wees voorzichtig, want stenen breken gemakkelijk als ze van een zekere hoogte vallen.

# 3

Verzamel de bakstenen, en borstel deze met een staalborstel tot de stenen ontdaan zijn van de grove mortelresten.

# 4

Verwijder de bakstenen die kleiner zijn dan een halve baksteen. Bakstenen die de helft of driekwart van hun oorspronkelijke grootte hebben, gebruikt u slechts in kleine hoeveelheden. Probeer de tel van het aandeel onvolledige bakstenen dat u gebruikt bij te houden.

# 5

De stenen moeten vorstbestendig en hard genoeg zijn: ze verkruimelen niet, breken niet bij het schoonmaken, en zijn niet poreus (dof geluid/klank wanneer men ze op elkaar klopt).

# 6

De bakstenen moeten geschikt zijn voor hergebruik: geen stenen uit stallen (geur van ammoniak), geen stenen afkomstig van funderingen, beerputten of regenputten (kwaliteit verminderd door constant contact met water). Evenmin geschikt zijn zwartgeblakerde stenen afkomstig uit schoorstenen.

# 7

Eenmaal geselecteerd, laadt u de bakstenen in gekruisde lagen op een pallet.

Bewaring en hermontage

Reiniging en onderhoud
 • Zie voorgaand puntje
Bewaring en transport
 • Bakstenen worden op een pallet geladen, samengebundeld met cellofaan, om te voorkomen dat de stapel neerstort.
 • Bakstenen worden op een pallet in gekruisde lage bewaard. Zie laatste foto bij demontagepunt..
Opslag
 • Op een pallet
 • Op een platte en droge grond
 • Droog, beschut tegen de weersomstandigheden en beschermd tegen de stijgende vochtigheid
Hermontage
 • Bijkomend materiaal
  • PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
  • Mortsel
  • Troffel en toebehoren

Voor meer informatie over metselwerk :

Bravo !

Dankzij uw inspanning om te recycleren helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval.

Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.

DOWNLOAD PDF