x
HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK
Raamkozijnen en vensterdorpels

2

40 min.

Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

Hamer
Beitel
Cutter
Slijpschijf
Schroefmachine
Veiligheid-shandschoenen
Veiligheidsbril
Masker
Veiligheids-schoenen

Benaming van het materiaal

Controle vóór demontage

Voordat u tegels gaat demonteren, controleert u of:

 • U misschien de raamkozijnen kan bewaren: kunnen uw raamkozijnen thermisch gezien worden verbeterd? Is uw woning op een correcte manier geïsoleerd? Hebben uw raamkozijnen een hoge restwaarde?
 • U te maken hebt met een dubelglasraam of met een raam met een bijzonder hoge restwaarde
 • Uw vensterdorpel uit kwaliteitsmateriaal gemaakt is (blauwe steen, marmer, graniet). Een betonnen dorpel is uit den boze!
 • De waarde van het raamkozijn (het chassis) en haar dorpel voldoende hoog is:
  • Raamkozijnen worden aan 30% van hun aankoopprijs doorverkocht
  • Hogere doorverkoopprijs voor dorpels (60€/m)

Meer informatie over tweedehandsprijzen en verkooppunten vindt u op: opalis.be en 2dehands.be/markt/

Voornaamste hinderpalen voor hergebruik van ramen
 • De voorschriften met betrekking tot warmteverlies: de warmtetransmissiecoëfficiënt of U-waarde, die men op kostenramingen terug kan vinden, drukt zich uit in Watt (W) per m² en per Kelvin (K): W/m²K. Hoe kleiner die waarde, hoe beter de isolatie. De premies van het Brussels Gewest leggen een U-waarde kleiner dan 2W/m²K op. Dit is een moeilijk te bereiken waarde met oude raamkozijnen.
 • De definitieve afmetingen van tweedehands raamkozijnen: bij nieuwbouw is het eenvoudig om het op te richten gebouw te ontwerpen ‘rond’ een raam met welbepaalde afmetingen. Het zit even anders als u een bestaand raam wil vervangen van een bestaand gebouw.
 • De kwaliteit van de ijzerwinkel. Ijzerwinkel is bettrekelijk duur. Controleer dus hun staat vóór de demontage.
Voornaamste hinderpalen voor hergebruik van vensterdorpels
 • Dorpels breken gemakkelijk tijdens de demontage. Ze verliezen dan veel waarde.
 • Omdat natuursteen relatief zwaar materiaal is (dichtheid >2,5t/m3), voorziet u hiervoor het gepaste vervoermiddel.

Demontage

# 1/6

Haal het raamkozijn uit de muur. Bescherm uw vloer tegen krassen en stof vooraleer u aan het werk begint. Haal vervolgens het raam uit het raamkozijn door die uit haar paumelles te lichten.

Gebruik de pijltjes om de volgende stappen te nemen

# 2/6

Snijd met een cutter de afdichtingen aan de binnen- en buitenkant van het raamkozijn uit. In geval van een verankering door staartankers, moeten deze ook vrij gemaakt worden.

# 3/6

In geval van een verankering door staartankers, snijdt u deze af door middel van een slijpschijf.

# 4/6

In geval van een verankering door een ankerschroeven spoort u deze op en schroeft u ze eruit.

# 5/6

Steek uw beitel of koevoet tussen het raamkozijn en de muur. Met behulp van het hefboomeffect heft u het raam uit de muur. Eenmaal het raamkozijn van de muur is losgemaakt, haalt u het raam met behulp van een tweede persoon uit de muur.

# 6/6 a

Recupereer de vensterdorpel.

Eenmaal het raamkozijn verwijderd, veegt u de blauwe steen schoon.

# 6/6 b

Maak de boven-, onder-, en zijkant van de vensterdrempel los. Wees voorzichtig, want drempels breken gemakkelijk.

# 6/6 c

Duw de drempel uit zijn inkeping weg.
Opgelet: natuursteendrempels durven zeer zwaar te zijn!

Bewaring en hermontage

Reiniging en onderhoud
 • Spuit met een krachtige waterstraal de dorpels schoon. Indien ze zeer vuil zijn, gebruikt u een vloeibare oplossing van kalium aluin en schrobt u lang genoeg tot ze schoon zijn.
 • Wat de ramen betreft
  • Poetst u de restjes van pleister en lijm weg.
  • Plaats de ramen weer in de kozijnen.
Transport
 • Vermijd krassen en ander overmatig contact dat het raam zou kunnen beschadigen. Voorzie een stuk karton om eronder te leggen. Let op met het glas.
 • Grote raamkozijnen kunnen moeilijk verplaatsbaar zijn. Zorg ervoor dat u met zijn tweeën bent. Een oplossing om het raamkozijn te verlichten, is het raam uit het kozijn te halen.
 • Omdat natuursteen relatief zwaar materiaal is (dichtheid > 2,5t/m3), dient u uw vervoermiddel hierop af te stemmen.
Opslag
 • Ramen en dorpels moeten droog bewaard worden.
 • Beschut ze tegen de weersomstandigheden en bescherm ze tegen stijgende vochtigheid.
Hermontage
 • Benodigd materiaal voor de hermontage
  • PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
  • Nieuw bevestigingsmateriaal: zwaluwstaart of schroeven.
  • Isolatieschuim, pleister voor de binnen afwerking, siliconen afdichtingsmiddel
 • Eventuele verbouwing en aanpassing
  • Indien u een enkelvoudig beglazen raam vervangt door een dubbel beglazen raam, vergeet dan niet de ventilatie van het gebouw te herbekijken.
  • Meer informatie over een hoe een raam geplaatst dient te worden:
Bravo !

Dankzij uw inspanning om te recycleren helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval.

Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.

DOWNLOAD PDF